ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด

Chaiyaphum Chemistry Test 2021
13 กุมภาพันธ์ 2564
รร.แก้งคร้อวิทยา
โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาจัดกิจกรรมวันตรุษจีน
11 กุมภาพันธ์ 2564
รร.ภักดีชุมพลวิทยา