วันที่ 10 สิงหาคม 2565 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ

อ่านแล้ว: 776

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 10 สิงหาคม 2565  โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา  โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ มีการประกวดการแต่งกายใน วรรณคดีไทย ประกวดร้องเพลง วาดภาพ แต่งกลอน ทั้งระดับม.ต้นและม.ปลาย และจัดซุ้มอาหารไทย ขนมไทย การละเล่นไทย  น้ำสมุนไพรไทย และวงดนตรีนักเรียน โดยมีนายประยูร มังกร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี  ณ หอประชุม 9 ปี โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา