โรงเรียนเทพสถิตวิทยา ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดวะตะแบก วัดห้วยเกตุ และวัดเทพโพธิ์ทอง อ.เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

อ่านแล้ว: 1398

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2565 นางสาวสิมาพร ลิ้มไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสถิตวิทยา มอบหมายให้ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสถิตวิทยา                 นายไพฑูรย์ มณีจันทร์ และ นายธนวิสุทธิ์ สินนพรัตน์ พร้อมด้วย คณะครู ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเทพสถิตวิทยา ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดวะตะแบก วัดห้วยเกตุ และวัดเทพโพธิ์ทอง อ.เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ