; สพม.ชัยภูมิ - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ