นางสาวสิมาพร ลิ้มไพบูลย์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสถิตวิทยา มอบหมายให้ นายธนวิสุทธิ์ สินนพรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสถิตวิทยา ตัวแทนคณะครู นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนำศึกษาวิชาทหาร รับการอบรม โครงการ “ยุวชนอาสาจราจร”

อ่านแล้ว: 1011

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นางสาวสิมาพร ลิ้มไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสถิตวิทยา มอบหมายให้ นายธนวิสุทธิ์ สินนพรัตน์            รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสถิตวิทยา ตัวแทนคณะครู นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนำศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเทพสถิตวิทยา รับการอบรม โครงการ “ยุวชนอาสาจราจร” จากสถานีตรวจทางหลวง 6       กองกำกับการ 6 ณ หอประชุมโรงเรียนเทพสถิตวิทยา อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ