ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

393/2 ม.9 ชุมชนขี้เหล็กใหญ่ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000

โทรศัพท์ : 044-056766

โทรสาร : 044-056768

webmaster@sesao30.go.th

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ท่านสามารถให้คำแนะนำ ติชมการให้บริการ ตลอดจนสอบถามข้อมูลได้ผ่านช่องทางนี้

*
*
*