โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาเข้าร่วมงานเทศกาลผลไม้ชัยภูมิ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณบ้านไม้โบราณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

อ่านแล้ว: 736

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาเข้าร่วมงานงานเทศกาลผลไม้ชัยภูมิ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณบ้านไม้โบราณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ 
ตัวแทนอำเภอภักดีชุมพล จัดชุดการแสดงรำ   โดยแต่ละอำเภอจะการแสดง และ นำผัก ผลไม้ ผลผลิตทางการเกษตร ของดีของแต่ละอำเภอมาจำหน่ายในบรรยากาศตลาด เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่าย และเชื่อมโยงการตลาดจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรง เน้นความสะอาด ปลอดภัย ใช้วัสดุและบรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวได้มาจับจ่ายใช้สอย ซื้อเป็นของฝากของที่ระลึก