วันที่ 8 สิงหาคม 2565 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยารับโล่รางวัล พร้อมเงิน10,000 บาท โครงการโรงเรียนปลอดขยะ ปี 2565 (ปีที่2)

อ่านแล้ว: 799

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา นำโดย นายประยูร มังกร ผู้อำนวยการโรงเรียน และ คณะครูโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา เข้ารับโล่รางวัล พร้อมเงิน10,000 บาท  โครงการโรงเรียนปลอดขยะ ปี 2565 (ปีที่2) จากรองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรฯ  ณ โรงแรม ที.เค.พาเลช กรุงเทพมหานคร