โรงเรียนเจียงทองพิทยาคมแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 การประกวดโครงงานวิทยาการคำนวณ

อ่านแล้ว: 879

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 2 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคมแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 การประกวดโครงงานวิทยาการคำนวณ เรื่อง เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ “Please keep me” จากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ครบรอบ 21 ปี  โดยมีนายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม มอบเกียรติและรางวัล ให้กับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนพร้อมกล่าวให้โอวาท ณ  โดมอเนกประสงค์โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ