ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด

THE CHAMPION รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 THAILAND BASEBALL CHAMPIONSHIP 2024
04 มิถุนายน 2567
รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล
กิจกรรมพี่พบน้อง ครั้งที่ 15
31 พฤษภาคม 2567
รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล