โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาจัดกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.10

อ่านแล้ว: 781

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายประยูร มังกร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ นายนิพนธ์ อาจนิยม คณะครูและบุคลากร นักเรียน   ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ ในหลวงรัชกาลที่ 10  และ กิจกรรมจิตอาสา ปลูกต้นไม้ ณ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา