อัลบั้มภาพกิจกรรมต่าง ๆ

ผอ.สพม.ชัยภูมิ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการส้วมสุขสันต์ ของโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ตามนโยบาย ของ สพฐ
ผอ.สพม.ชัยภูมิ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการส้วมสุขสันต์ ของโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ตามนโยบาย ของ สพฐ
การประชุมมอบนโยบายแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2567 พร้อมมอบทุนการศึกษา และมอบบ้านน้ำใจ คืนความสุขสู่ลูก สพฐ. ปีที่ 10 หลังที่ 100
การประชุมมอบนโยบายแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2567 พร้อมมอบทุนการศึกษา และมอบบ้านน้ำใจ คืนความสุขสู่ลูก สพฐ. ปีที่ 10 หลังที่ 100
สพม.ชัยภูมิ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ กับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น
สพม.ชัยภูมิ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ กับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น
การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
สพม.ชัยภูมิ ได้ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 จำนวน 2 ราย และตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2567 จำนวน 6 ราย สังกัด สพฐ.
สพม.ชัยภูมิ ได้ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 จำนวน 2 ราย และตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2567 จำนวน 6 ราย สังกัด สพฐ.
ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณและส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพครู ณ รร.สตรีชัยภูมิ
ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณและส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพครู ณ รร.สตรีชัยภูมิ
งาน"อนุรักษ์มรดกภูมิปัญญา ร่วมสืบสานตำนานผ้าชัยภูมิ "ตามโครงการประกวดสุดยอดผ้าจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2567
งาน"อนุรักษ์มรดกภูมิปัญญา ร่วมสืบสานตำนานผ้าชัยภูมิ "ตามโครงการประกวดสุดยอดผ้าจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2567
การประชุมชี้แจงการดำเนินการยกระดับมาตรฐานการศึกษาโดยการใช้องค์ความรู้ PISA ของกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบออนไลน์ Yotube Obec Channel
การประชุมชี้แจงการดำเนินการยกระดับมาตรฐานการศึกษาโดยการใช้องค์ความรู้ PISA ของกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบออนไลน์ Yotube Obec Channel
ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ครั้งที่ 7/2567
ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ครั้งที่ 7/2567
สพม.ชัยภูมิ ร่วมกิจกรรม Kick Off “สุขาดี  มีความสุข”
สพม.ชัยภูมิ ร่วมกิจกรรม Kick Off “สุขาดี มีความสุข”
การสอบบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ
การสอบบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ
สพม.ชัยภูมิ ร่วมแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ นางนิตยา นาโพธิ์ เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สพม.ชัยภูมิ
สพม.ชัยภูมิ ร่วมแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ นางนิตยา นาโพธิ์ เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สพม.ชัยภูมิ
การประชุมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567
การประชุมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567
ประชุมรองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 5/2567
ประชุมรองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 5/2567
การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ครั้งที่ 6/2567
การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ครั้งที่ 6/2567
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดชัยภูมิ
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดชัยภูมิ
การประชุมผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 4/2567
การประชุมผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 4/2567
การประชุมการเตรียมความพร้อมและมอบนโยบายก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567
การประชุมการเตรียมความพร้อมและมอบนโยบายก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567
ประชุมรองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 4/2567
ประชุมรองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 4/2567
การประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) กลุ่มผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) กลุ่มผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา