อัลบั้มภาพกิจกรรมต่าง ๆ

สพม.ชัยภูมิ ร่วมกับ ชมรมฟุตบอล และสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา สพม.ชัยภูมิ จัดกิจกรรมปีใหม่ แข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร ปีการศึกษา 2567
สพม.ชัยภูมิ ร่วมกับ ชมรมฟุตบอล และสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา สพม.ชัยภูมิ จัดกิจกรรมปีใหม่ แข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร ปีการศึกษา 2567
ประชุมรองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2567
ประชุมรองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2567
ผอ.สพม.ชัยภูมิ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมรับนโยบายเร่งด่วนทางการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
ผอ.สพม.ชัยภูมิ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมรับนโยบายเร่งด่วนทางการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 12/2565
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 12/2565
งานวันสถาปนาโรงเรียน และร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕
งานวันสถาปนาโรงเรียน และร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕
สพม.ชัยภูมิ ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมรับนโยบาย ด้านการศึกษาของจังหวัดชัยภูมิ
สพม.ชัยภูมิ ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมรับนโยบาย ด้านการศึกษาของจังหวัดชัยภูมิ
พิธีอัญเชิญและฉลองรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ประจําปีการศึกษา 2566ณ หอประชุม ๓๖ ปี ปาริชาต โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
พิธีอัญเชิญและฉลองรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ประจําปีการศึกษา 2566ณ หอประชุม ๓๖ ปี ปาริชาต โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
การประชุมคณะกรรมการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 7/2566
การประชุมคณะกรรมการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 7/2566
ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมเพื่อจัดเตรียมการแข่งขัน “กีฬาสานสัมพันธ์ สามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566
ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมเพื่อจัดเตรียมการแข่งขัน “กีฬาสานสัมพันธ์ สามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566
ผอ.สพม.ชัยภูมิ ให้โอวาทแก่ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 10 ราย
ผอ.สพม.ชัยภูมิ ให้โอวาทแก่ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 10 ราย
การประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน (ประเภทสถานศึกษาโรงเรียนขนาดใหญ่)ประจําปีการศึกษา 2566 ระดับจังหวัด ณ หอประชุมอนุสรณ์ 186 ปี เจ้าพ่อพญาแล โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
การประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน (ประเภทสถานศึกษาโรงเรียนขนาดใหญ่)ประจําปีการศึกษา 2566 ระดับจังหวัด ณ หอประชุมอนุสรณ์ 186 ปี เจ้าพ่อพญาแล โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมเป็นเกียรติ ในการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน (ประเภทนักเรียนโรงเรียนขนาดใหญ่)ประจําปีการศึกษา 2566 ระดับจังหวัด ณหอประชุมแก้วกัลยา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมเป็นเกียรติ ในการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน (ประเภทนักเรียนโรงเรียนขนาดใหญ่)ประจําปีการศึกษา 2566 ระดับจังหวัด ณหอประชุมแก้วกัลยา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2566
การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2566
ผอ.สพม.ชัยภูมิ ได้รับเกียรติเรียนเชิญเป็นวิทยากรพร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ สพม.พระนครศรีอยุธยา
ผอ.สพม.ชัยภูมิ ได้รับเกียรติเรียนเชิญเป็นวิทยากรพร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ สพม.พระนครศรีอยุธยา
สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการทดสอบ O-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์
สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการทดสอบ O-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์
สพม.ชัยภูมิ ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ “งานวันรวมน้ำใจชาวชัยภูมิ” สำหรับงานเจ้าพ่อพญาแลประจำปี 2566
สพม.ชัยภูมิ ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ “งานวันรวมน้ำใจชาวชัยภูมิ” สำหรับงานเจ้าพ่อพญาแลประจำปี 2566
สพม.ชัยภูมิ ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 จำนวน 2 ราย เอกฟิสิกส์
สพม.ชัยภูมิ ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 จำนวน 2 ราย เอกฟิสิกส์
ประชุมรองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 12/2566
ประชุมรองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 12/2566
การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ครั้งที่ 16/2566
การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ครั้งที่ 16/2566