อัลบั้มภาพกิจกรรมต่าง ๆ

การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 จำนวน 3 ราย
การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 จำนวน 3 ราย
ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ของโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ของโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ครั้งที่ 2/2567
การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ครั้งที่ 2/2567
ผอ.สพม.ชัยภูมิ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการฯ และนักเรียนที่เข้าร่วมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566
ผอ.สพม.ชัยภูมิ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการฯ และนักเรียนที่เข้าร่วมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566
สพม.ชัยภูมิ ร่วมแสดงความยินดี กับ ดร.วีระศักดิ์ พลมณี รองศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ในโอกาสที่ เข้ารับตำแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
สพม.ชัยภูมิ ร่วมแสดงความยินดี กับ ดร.วีระศักดิ์ พลมณี รองศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ในโอกาสที่ เข้ารับตำแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่มจังหวัดที่ 11
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่มจังหวัดที่ 11
การประชุมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 12567
การประชุมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 12567
การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ สามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566
การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ สามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566
พิธีเปิดนิทรรศการทางวิชาการ งานเปิดบ้านวิชาการ (Open House 2023) เปิดโลกการเรียนรู้ ณ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
พิธีเปิดนิทรรศการทางวิชาการ งานเปิดบ้านวิชาการ (Open House 2023) เปิดโลกการเรียนรู้ ณ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 จำนวน 4 ราย
การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 จำนวน 4 ราย
สพม.ชัยภูมิ ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับ นางนิตยา ศรีนาม ในการย้ายมาดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.ชัยภูมิ
สพม.ชัยภูมิ ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับ นางนิตยา ศรีนาม ในการย้ายมาดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.ชัยภูมิ
การประชุมผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่  1/2567
การประชุมผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2567
การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชนจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2567 ประจำเดือนมกราคม 2567
การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชนจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2567 ประจำเดือนมกราคม 2567
พิธีเปิดโครงการเปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2567 (Open House 2024) เปิดโลกการเรียนรู้ ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
พิธีเปิดโครงการเปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2567 (Open House 2024) เปิดโลกการเรียนรู้ ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
สพม.ชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป ผู้อำนวยการสํานักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. (ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ.) และคณะกรรมการอำนวยการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 11
สพม.ชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป ผู้อำนวยการสํานักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. (ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ.) และคณะกรรมการอำนวยการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 11
สมาคมผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิ จัดการอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาสู่สมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะและข้อตกลงในการปฏิบัติงาน (Performance Agreement : PA) และทิศทางการบริหารสู่คุณภาพ เรียนดี มีความสุข
สมาคมผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิ จัดการอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาสู่สมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะและข้อตกลงในการปฏิบัติงาน (Performance Agreement : PA) และทิศทางการบริหารสู่คุณภาพ เรียนดี มีความสุข
โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการ บริหารงานการคลังและสร้างความตระหนักในการ ป้องกันการทุจริตของหน่วยงานในสังกัด สพฐ.
โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการ บริหารงานการคลังและสร้างความตระหนักในการ ป้องกันการทุจริตของหน่วยงานในสังกัด สพฐ.
การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 จำนวน 16 ราย
การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 จำนวน 16 ราย
สพม.ชัยภูมิ ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566
สพม.ชัยภูมิ ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566
ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา
ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา