อัลบั้มภาพกิจกรรมต่าง ๆ

สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมรายชื่อของผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) ครั้งที่ 1/2567
สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมรายชื่อของผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) ครั้งที่ 1/2567
สพม.ชัยภูมิ พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ด้าน ทั้งสำนักงานและสถานศึกษา ลดภาระงานซ้ำซ้อน
สพม.ชัยภูมิ พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ด้าน ทั้งสำนักงานและสถานศึกษา ลดภาระงานซ้ำซ้อน
พิธีมอบลายผ้าพระราชทาน "ผ้าลายสิริวชิราภรณ์" และเครื่องหมายรับรองสินค้าแฟชั่น และหัตถกรรมพระราชทาน “Sustainable Fashion : แฟชั่นแห่งความยั่งยืน"
พิธีมอบลายผ้าพระราชทาน "ผ้าลายสิริวชิราภรณ์" และเครื่องหมายรับรองสินค้าแฟชั่น และหัตถกรรมพระราชทาน “Sustainable Fashion : แฟชั่นแห่งความยั่งยืน"
สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานแสดงผลงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีเกียรติยศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ผ่าน Cloud Zoom Meeting
สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานแสดงผลงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีเกียรติยศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ผ่าน Cloud Zoom Meeting
ผอ.สพม.ชัยภูมิ ให้กำลังใจแก่คณะครูผู้ฝึกสอน และนักกีฬาบาสเกตบอลหญิง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
ผอ.สพม.ชัยภูมิ ให้กำลังใจแก่คณะครูผู้ฝึกสอน และนักกีฬาบาสเกตบอลหญิง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
การประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting
การประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting
ประชุมรองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 3/2567
ประชุมรองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 3/2567
การประชุมทบทวนมาตรการการรายงานข่าวและการจัดการความรุนแรงในโรงเรียน ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)
การประชุมทบทวนมาตรการการรายงานข่าวและการจัดการความรุนแรงในโรงเรียน ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)
การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 จำนวน 3 ราย
การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 จำนวน 3 ราย
การประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2/2567
การประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2/2567
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 11 ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชม 1 ชั้น 2 สพม.ชัยภูมิ
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 11 ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชม 1 ชั้น 2 สพม.ชัยภูมิ
การประชุม ขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อลดภาระการประเมินของสถานศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 / 2567
การประชุม ขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อลดภาระการประเมินของสถานศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 / 2567
การอบรมเชิงปฏิบัติการการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา "เส้นทางสู่วิทยฐานะ เคล็ด(ไม่)ลับ 3 ผ่าน กับการประเมินขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
การอบรมเชิงปฏิบัติการการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา "เส้นทางสู่วิทยฐานะ เคล็ด(ไม่)ลับ 3 ผ่าน กับการประเมินขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ครั้งที่ 4/2567
การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ครั้งที่ 4/2567
การประชุมสร้างความเข้าใจ การติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
การประชุมสร้างความเข้าใจ การติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
การประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
การประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
ประชุมหารือการก่อสร้างเสาหลักเมืองและศาลหลักเมืองประจำจังหวัดชัยภูมิ คณะทำงานก่อสร้างเสาหลักเมืองและศาลหลักเมืองประจำจังหวัดชัยภูมิ
ประชุมหารือการก่อสร้างเสาหลักเมืองและศาลหลักเมืองประจำจังหวัดชัยภูมิ คณะทำงานก่อสร้างเสาหลักเมืองและศาลหลักเมืองประจำจังหวัดชัยภูมิ
สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2567
สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2567
การประชุมผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 2/2567
การประชุมผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 2/2567