อัลบั้มภาพกิจกรรมต่าง ๆ

การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ กีฬานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ กีฬานักเรียนโซนหุบเขา ครั้งที่ 48 ปีการศึกษา 2566 ณ สระว่ายน้ำเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ กีฬานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ กีฬานักเรียนโซนหุบเขา ครั้งที่ 48 ปีการศึกษา 2566 ณ สระว่ายน้ำเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
การประชุมดำเนินการคัดเลือกกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย “TRADITIONAL SPORTS NIGHT 2023” ในงานราตรีกีฬาโซนหุบเขาครั้งที่ 48 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566
การประชุมดำเนินการคัดเลือกกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย “TRADITIONAL SPORTS NIGHT 2023” ในงานราตรีกีฬาโซนหุบเขาครั้งที่ 48 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566
ผอ.สพม.ชัยภูมิ เยี่ยมชมและให้กำลังใจการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ และกีฬาแฮนด์บอล การแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ (กีฬาโซนหุบเขา) ครั้งที่่ 48 ประจำปีการศึกษา 2565
ผอ.สพม.ชัยภูมิ เยี่ยมชมและให้กำลังใจการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ และกีฬาแฮนด์บอล การแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ (กีฬาโซนหุบเขา) ครั้งที่่ 48 ประจำปีการศึกษา 2565
ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลในร่ม การแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ (กีฬาโซนหุบเขา) ครั้งที่่ 48 ประจำปีการศึกษา 2565
ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลในร่ม การแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ (กีฬาโซนหุบเขา) ครั้งที่่ 48 ประจำปีการศึกษา 2565
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียนสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อชุมชน ด้วยการพัฒนาต้นแบบ“เขตพื้นที่การศึกษาแห่งการเรียนรู้ระยะที่ 2 เน้นความรู้เติมเพิ่มเติมความรู้ใหม่การวัดและประเมินผลที่เห็นสมรรถนะผู้เรียน สพม.ชัยภูมิ
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียนสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อชุมชน ด้วยการพัฒนาต้นแบบ“เขตพื้นที่การศึกษาแห่งการเรียนรู้ระยะที่ 2 เน้นความรู้เติมเพิ่มเติมความรู้ใหม่การวัดและประเมินผลที่เห็นสมรรถนะผู้เรียน สพม.ชัยภูมิ
การประชุมผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 11-2566
การประชุมผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 11-2566
ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 11 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 11 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
สพม.ชัยภูมิ ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566
สพม.ชัยภูมิ ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
การแถลงข่าวการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ (กีฬานักเรียนโซนหุบเขา) ครั้งที่ 48 ประจำปีการศึกษา 2566
การแถลงข่าวการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ (กีฬานักเรียนโซนหุบเขา) ครั้งที่ 48 ประจำปีการศึกษา 2566
พิธีเปิดงานกีฬาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ "อินทนิลเกมส์"ครั้งที่ ๔๙ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ สนามโรงเรียนคอนสารวิทยาคม
พิธีเปิดงานกีฬาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ "อินทนิลเกมส์"ครั้งที่ ๔๙ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ สนามโรงเรียนคอนสารวิทยาคม
การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ครั้งที่ 15-2566
การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ครั้งที่ 15-2566
การประชุมคณะกรรมการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566 รอบที่ 1 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ ครั้งที่ 1/2566
การประชุมคณะกรรมการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566 รอบที่ 1 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ ครั้งที่ 1/2566
ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพม.ชัยภูมิ ปีการศึกษา 2566 (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพม.ชัยภูมิ ปีการศึกษา 2566 (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) ศูนย์พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ณ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) ศูนย์พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ณ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพม.ชัยภูมิ ปีการศึกษา 2566 (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพม.ชัยภูมิ ปีการศึกษา 2566 (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 สังกัด สพม.ชัยภูมิ ประจําปีการศึกษา 2566
พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 สังกัด สพม.ชัยภูมิ ประจําปีการศึกษา 2566
สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมต้อนรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงติดตามผลการดำเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดชัยภูมิ ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมต้อนรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงติดตามผลการดำเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดชัยภูมิ ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
ผอ.สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ครั้งที่ 14/2566
ผอ.สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ครั้งที่ 14/2566
ประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ครั้งที่ 2
ประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ครั้งที่ 2