อัลบั้มภาพกิจกรรมต่าง ๆ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามวยไทย และกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจ ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามวยไทย และกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจ ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
การประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี และคุรุชนคนคุณธรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี และคุรุชนคนคุณธรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิประจำปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 1 /2566
การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิประจำปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 1 /2566
ประชุมรองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 8/2566
ประชุมรองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 8/2566
การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2
การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2
พิธีต้อนรับ นายสุขสันต์ ผาดไธสง เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
พิธีต้อนรับ นายสุขสันต์ ผาดไธสง เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ครั้งที่ 12/2566
การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ครั้งที่ 12/2566
  ผอ.สพม.ชัยภูมิ ให้เกียรติเป็นประธาน ต้อนรับและแสดงความยินดี กับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
ผอ.สพม.ชัยภูมิ ให้เกียรติเป็นประธาน ต้อนรับและแสดงความยินดี กับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
สพม.ชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ ดร.สมัต  อาบสุวรรณ์ รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ
สพม.ชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ ดร.สมัต อาบสุวรรณ์ รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ
   สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ครั้งที่ 11/2566
สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ครั้งที่ 11/2566
การอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 9/2566
สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 9/2566
สพม.ชัยภูมิ จัดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ค (สัมภาษณ์)
สพม.ชัยภูมิ จัดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ค (สัมภาษณ์)
ผอ.สพม.ชัยภูมิ แสดงความชื่นชมยินดีและให้โอวาทกับนักเรียน รร.เมืองพญาแลวิทยา ที่ชนะเลิศการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย   และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันชิงแชมป์โลกที่ประเทศตุรกี
ผอ.สพม.ชัยภูมิ แสดงความชื่นชมยินดีและให้โอวาทกับนักเรียน รร.เมืองพญาแลวิทยา ที่ชนะเลิศการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันชิงแชมป์โลกที่ประเทศตุรกี
การประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตชัยภูมิ ครั้งที่ 3/2566
การประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตชัยภูมิ ครั้งที่ 3/2566
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินความพร้อมในการขยายชั้นเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัยอุทิศ)
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินความพร้อมในการขยายชั้นเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัยอุทิศ)
การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
ประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายและทิศทางจัดการศึกษามัธยมศึกษาสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
ประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายและทิศทางจัดการศึกษามัธยมศึกษาสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใย มุทิตา
งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใย มุทิตา