อัลบั้มภาพกิจกรรมต่าง ๆ

สพม.ชัยภูมิ ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย "เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567" ในวันที่ 11 เม.ย. 2567 (กล้อง 2)
สพม.ชัยภูมิ ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย "เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567" ในวันที่ 11 เม.ย. 2567 (กล้อง 2)
สพม.ชัยภูมิ ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย “เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567”
สพม.ชัยภูมิ ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย “เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567”
กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567
กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567
ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมเป็นเกียรติ ในการประชุม ชมรมอดีตผู้บริหารและครูเก่าโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ครั้งที่ 2/2567
ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมเป็นเกียรติ ในการประชุม ชมรมอดีตผู้บริหารและครูเก่าโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ครั้งที่ 2/2567
การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ครั้งที่ 5/2567
การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ครั้งที่ 5/2567
การประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน และประเมิน ความสามารถในการนิเทศการศึกษา ในการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
การประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน และประเมิน ความสามารถในการนิเทศการศึกษา ในการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือการแต่งตั้งคณะกรรมการ กลั่นกรองความโดดเด่นของสถานศึกษา เพื่อรับเครื่องหมาย “คุณภาพพิเศษ แห่ง สพฐ. (OBEC Special)” ระดับ 2 ดาว และ 3 ดาว
สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือการแต่งตั้งคณะกรรมการ กลั่นกรองความโดดเด่นของสถานศึกษา เพื่อรับเครื่องหมาย “คุณภาพพิเศษ แห่ง สพฐ. (OBEC Special)” ระดับ 2 ดาว และ 3 ดาว
การประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน พิจารณาจัดหาที่เรียนให้นักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน ได้เข้าเรียนตามความเหมาะสม ปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 1/2567
การประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน พิจารณาจัดหาที่เรียนให้นักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน ได้เข้าเรียนตามความเหมาะสม ปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 1/2567
การประชุม คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ครั้งที่ 2/2567
การประชุม คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ครั้งที่ 2/2567
สพม.ชัยภูมิ ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ ดร.พัฒนรินทร์ จันทะรัตน์ และ ดร.พิมพ์พิศา ชัชชวพันธ์ เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ (กล้อง 2)
สพม.ชัยภูมิ ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ ดร.พัฒนรินทร์ จันทะรัตน์ และ ดร.พิมพ์พิศา ชัชชวพันธ์ เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ (กล้อง 2)
การประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อซักซ้อมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
การประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อซักซ้อมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สพม.ชัยภูมิ ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ ดร.พัฒนรินทร์  จันทะรัตน์ และ ดร.พิมพ์พิศา  ชัชชวพันธ์ เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ
สพม.ชัยภูมิ ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ ดร.พัฒนรินทร์ จันทะรัตน์ และ ดร.พิมพ์พิศา ชัชชวพันธ์ เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ
ประชุมกลุ่มอำนวยการ เพื่อเตรียมการต้อนรับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
ประชุมกลุ่มอำนวยการ เพื่อเตรียมการต้อนรับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
ประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA)
ประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA)
การประชุม คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับ คศ.4 เพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) ครั้งที่ 1/2567
การประชุม คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับ คศ.4 เพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) ครั้งที่ 1/2567
การประชุมขับเคลื่อนสถานีแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การประชุมขับเคลื่อนสถานีแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การอบรมพัฒนาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ด้วยระบบออนไลน์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา สพม.ชัยภูมิ
การอบรมพัฒนาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ด้วยระบบออนไลน์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา สพม.ชัยภูมิ
การประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 2/2567
การประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 2/2567
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้โรงเรียน ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จำนวน 589 รายการ (150 ชุด)
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้โรงเรียน ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จำนวน 589 รายการ (150 ชุด)
ประชุมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรรนักเรียนทุนโครงการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2567 ภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)"ครั้งที่ 1/2567
ประชุมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรรนักเรียนทุนโครงการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2567 ภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)"ครั้งที่ 1/2567