อัลบั้มภาพกิจกรรมต่าง ๆ

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ครั้งที่ 4/2567
การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ครั้งที่ 4/2567
การประชุมสร้างความเข้าใจ การติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
การประชุมสร้างความเข้าใจ การติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
การประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
การประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
ประชุมหารือการก่อสร้างเสาหลักเมืองและศาลหลักเมืองประจำจังหวัดชัยภูมิ คณะทำงานก่อสร้างเสาหลักเมืองและศาลหลักเมืองประจำจังหวัดชัยภูมิ
ประชุมหารือการก่อสร้างเสาหลักเมืองและศาลหลักเมืองประจำจังหวัดชัยภูมิ คณะทำงานก่อสร้างเสาหลักเมืองและศาลหลักเมืองประจำจังหวัดชัยภูมิ
สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2567
สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2567
การประชุมผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 2/2567
การประชุมผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 2/2567
การประชุมมอบหมายผู้รับผิดชอบการรายงานการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
การประชุมมอบหมายผู้รับผิดชอบการรายงานการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 8 ครั้งที่ 1/2567
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 8 ครั้งที่ 1/2567
"วันแห่งเกียรติยศ" พิธีสวนสนามและกล่าวคำปฏิญาณตนนักเรียน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2566 เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียน กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
"วันแห่งเกียรติยศ" พิธีสวนสนามและกล่าวคำปฏิญาณตนนักเรียน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2566 เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียน กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมชี้แจงสนามสอบการจัดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ด้วยระบบดิจิทัล(Digital Testing) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566
สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมชี้แจงสนามสอบการจัดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ด้วยระบบดิจิทัล(Digital Testing) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566
สพม.จัดการประชุมเร่งแก้ไขปัญหาหนี้ครูฯ
สพม.จัดการประชุมเร่งแก้ไขปัญหาหนี้ครูฯ
การประชุมชี้แจงสนามสอบการจัดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ด้วยระบบดิจิทัล(Digitel Testing) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566
การประชุมชี้แจงสนามสอบการจัดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ด้วยระบบดิจิทัล(Digitel Testing) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566
การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 จำนวน 3 ราย
การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 จำนวน 3 ราย
ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ของโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ของโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ครั้งที่ 2/2567
การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ครั้งที่ 2/2567
ผอ.สพม.ชัยภูมิ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการฯ และนักเรียนที่เข้าร่วมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566
ผอ.สพม.ชัยภูมิ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการฯ และนักเรียนที่เข้าร่วมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566
สพม.ชัยภูมิ ร่วมแสดงความยินดี กับ ดร.วีระศักดิ์ พลมณี รองศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ในโอกาสที่ เข้ารับตำแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
สพม.ชัยภูมิ ร่วมแสดงความยินดี กับ ดร.วีระศักดิ์ พลมณี รองศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ในโอกาสที่ เข้ารับตำแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่มจังหวัดที่ 11
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่มจังหวัดที่ 11
การประชุมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 12567
การประชุมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 12567