ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนสอบแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นานาชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ได้ที่ https://imso.obec.go.th/ นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครผ่านโรงเรียนที่ตนศึกษาอยู่

อัลบั้มภาพกิจกรรมต่าง ๆ

สพม.ชัยภูมิ จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต และกิจกรรมปลุกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมองค์กรเขตพื้นที่สุจริต ในวันที่ 20 มิ.ย. 65
สพม.ชัยภูมิ จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต และกิจกรรมปลุกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมองค์กรเขตพื้นที่สุจริต ในวันที่ 20 มิ.ย. 65
สพม.ชัยภูมิ ร่วมเข้าเฝ้าฯ รับ - ส่งเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพม.ชัยภูมิ ร่วมเข้าเฝ้าฯ รับ - ส่งเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมพิธีมอบรางวัล “ครูขวัญศิษย์ ปี 2564”
ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมพิธีมอบรางวัล “ครูขวัญศิษย์ ปี 2564”
การสนทนากลุ่มอิงผู้เชี่ยวชาญ (Focus Group Discussions) เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การสนทนากลุ่มอิงผู้เชี่ยวชาญ (Focus Group Discussions) เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การประชุมผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 11/2564 และพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) กับสถานศึกษาในสังกัดตามนโยบายการบริหารจัดการแผนบูรณาการศึกษา แนวทางการจัดการศึกษา และการพัฒนาทรัพยากรร่วมกัน
การประชุมผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 11/2564 และพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) กับสถานศึกษาในสังกัดตามนโยบายการบริหารจัดการแผนบูรณาการศึกษา แนวทางการจัดการศึกษา และการพัฒนาทรัพยากรร่วมกัน
พิธีเปิดงานส่งเสริมเวทีทางวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับครู-นักเรียน สังกัด สพม.ชัยภูมิ ปีการศึกษา 2564
พิธีเปิดงานส่งเสริมเวทีทางวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับครู-นักเรียน สังกัด สพม.ชัยภูมิ ปีการศึกษา 2564
การประชุมผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 12/2564
การประชุมผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 12/2564
ผอ.สพม.ชัยภูมิ มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับ ข้าราชการผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น สพม.ชัยภูมิ ประจำปี 2565
ผอ.สพม.ชัยภูมิ มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับ ข้าราชการผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น สพม.ชัยภูมิ ประจำปี 2565
ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2564
ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2564
ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ (กีฬาโซนหุบเขา) ครั้งที่ 46 ประจำปี 2564 กีฬาบาสเกตบอล
ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ (กีฬาโซนหุบเขา) ครั้งที่ 46 ประจำปี 2564 กีฬาบาสเกตบอล
สพม.ชัยภูมิ จัดกิจกรรมตรวจคัดกรอง COVID-19 ให้กับบุคลากรด้วยชุดตรวจสำหรับ COVID-19 ประเภท Antigen Test Kits (ATK)
สพม.ชัยภูมิ จัดกิจกรรมตรวจคัดกรอง COVID-19 ให้กับบุคลากรด้วยชุดตรวจสำหรับ COVID-19 ประเภท Antigen Test Kits (ATK)
การประชุมผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2565
การประชุมผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2565
ผอ.สพม.ชัยภูมิ มอบโอวาทแก่ผู้ที่ได้รับการบรรจุเป็นครูผู้ช่วย โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)
ผอ.สพม.ชัยภูมิ มอบโอวาทแก่ผู้ที่ได้รับการบรรจุเป็นครูผู้ช่วย โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)
ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นผู้แทนเลขาธิการ กพฐ. ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ ด้าน Coding, STEM, IoT และ AI ภายใต้ความร่วมมือของสำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และ บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด ณ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นผู้แทนเลขาธิการ กพฐ. ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ ด้าน Coding, STEM, IoT และ AI ภายใต้ความร่วมมือของสำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และ บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด ณ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
สพม.ชัยภูมิ ร่วมต้อนรับ รอง ผวจ.ชัยภูมิ ในการตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่คณะกรรมการการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สพม.ชัยภูมิ ร่วมต้อนรับ รอง ผวจ.ชัยภูมิ ในการตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่คณะกรรมการการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สพม.ชัยภูมิ ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการในการติดตามนโยบายเร่งด่วนของ รมว.ศึกษาธิการ ในจังหวัดชัยภูมิ
สพม.ชัยภูมิ ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการในการติดตามนโยบายเร่งด่วนของ รมว.ศึกษาธิการ ในจังหวัดชัยภูมิ
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ศูนย์สอบ สพม.ชัยภูมิ
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ศูนย์สอบ สพม.ชัยภูมิ
ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวคำนิยมให้กับนักเรียนที่เข้ารับการประเมินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 รร.คอนสวรรค์
ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวคำนิยมให้กับนักเรียนที่เข้ารับการประเมินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 รร.คอนสวรรค์
ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมเป็นเกียรติและร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน รร.เมืองพญาแลวิทยา
ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมเป็นเกียรติและร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน รร.เมืองพญาแลวิทยา