Youtube : สพม.ชัยภูมิ

Facebook : สพม.ชัยภูมิ

Emai : saraban04299@obec.go.th

"สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง"

- วิสัยทัศน์ สพม.ชัยภูมิ -

"มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด"

- ค่านิยมองค์กร สพม.ชัยภูมิ -

EIT(2)

สแกน QRCode เพื่อทำแบบวัดการรับรู้ EIT(2)

บริการออนไลน์ (E-Service) และ สำนักงานออนไลน์ (E-Office)

ข่าวกิจกรรม สพม.ชัยภูมิ

การอบรมพัฒนาอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.)

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

21 มิถุนายน 67

ปรชาสัมพันธ์การสมัครเป็นสมาชิก Line Officail Account (LINE OA) ข่าว สพฐ

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

21 มิถุนายน 67

ประชาสัมพันธ์การสมัครเป็นสมาชิก Line Official Account (LINE OA) ข่าว สพฐ.

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

18 มิถุนายน 67

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2567...

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

18 มิถุนายน 67

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

18 มิถุนายน 67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยม แบบ 2 จำนวน ...

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

28 เมษายน 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 6...

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

27 มีนาคม 66

ประกาศขายทอดตลาดอาคารที่ขอรื้อถอนโรงเรียนคอนสวรรค์ และโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จำนวน 2 รายการ...

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

10 มีนาคม 66

ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยม แบบ 2 จำนวน 3 รายการ...

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

09 มีนาคม 66

ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 6 รายการ...

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

28 กุมภาพันธ์ 66

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แล...

กลุ่มบริหารงานบุคคล

19 มิถุนายน 67

ประกาศการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗...

กลุ่มบริหารงานบุคคล

17 มิถุนายน 67

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชี...

กลุ่มบริหารงานบุคคล

13 มิถุนายน 67

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้ารา...

กลุ่มบริหารงานบุคคล

13 มิถุนายน 67

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 )

กลุ่มบริหารงานบุคคล

28 พฤษภาคม 67

ข่าวกิจกรรม โรงเรียนในสังกัด
ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ให้การต้อนรับ คณะกรรมการผู้ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรอ...

รร.ภักดีชุมพลวิทยา

19 มิถุนายน 67

ข่าวกิจกรรม

โครงการขับขี่ปลอดภัยไปกับศูนย์ฮอนด้า ชัยภูมิมาให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา

รร.ภักดีชุมพลวิทยา

19 มิถุนายน 67

ข่าวกิจกรรม

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันต่อคำศัพท์และสมการซูโดกุ ระดับประเทศ

รร.นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

17 มิถุนายน 67

ข่าวกิจกรรม

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ การแข่งขันกีฬาประเพณีภักดี-เจียงทอง ครั้งที่ ๑๖ ณ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา

รร.ภักดีชุมพลวิทยา

16 มิถุนายน 67

ผลงานวิชาการ สพม.ชัยภูมิ

เว็บมาสเตอร์

27 มีนาคม 67

วงดนตรีพื้นบ้านอีสาน “ต้นน้ำซี” โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ร่วมการเผยแพร่วัฒนธรรมพื้...

รร.นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

07 พฤศจิกายน 66

รายงานการประะมิโครงการนิเทศออนไลน์เพื่อพัฒนาครูแนะแนวในการเสริมทักษาอาชีพและชีวิตของนักเรียน สังกัด ...

เว็บมาสเตอร์

03 กรกฎาคม 66

วิจัย เรื่อง ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศ...

เว็บมาสเตอร์

03 กรกฎาคม 66

แนวทางการจัดกิจกรรมเรียนรู เรื่องอนุกรมเรขาคณิต

เว็บมาสเตอร์

30 มิถุนายน 66

คลังอัลบั้มภาพกิจกรรม