การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ รอบที่ ๒

อ่านแล้ว: 1789

การย้ายกรณีปกติ_ปี67_รอบ2.pdf