ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด

กิจกรรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเทพสถิตวิทยา
26 มิถุนายน 2566
รร.เทพสถิตวิทยา
กิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566
22 มิถุนายน 2566
รร.เจียงทองพิทยาคม
นิทรรศการศิลปะอาร์ทโชว์ 39 ปี เจียงทอง
03 มีนาคม 2566
รร.เจียงทองพิทยาคม