ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์โรงเรียน ปี 256
26 สิงหาคม 63
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ประกาศประกวดราคาการจัดซื้ออาหารและโภชนาการโรงเรียน ปี 2563
26 สิงหาคม 63
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
03 กรกฎาคม 62
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์