ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างลาน ค.ส.ล. ห้องพักเวรรักษาการณ์และโรงจอดรถ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านแล้ว: 3574

5e9fe591f211e_ประกาศประกวดราคาซ่อมแซม_สพม_30_compressed.pdf