ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล IC3
12 กรกฎาคม 64
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ
08 กันยายน 63
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ปี 2563
28 สิงหาคม 63
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โรงเรียน ปี 2563
28 สิงหาคม 63
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์งานช่างและงานเกษตรโรงเรียน ปี 2563
27 สิงหาคม 63
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์