นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

องค์กรคุณธรรมต้นแบบ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
28 ก.ย. 2564
รร.นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
28 ก.ย. 2564
รร.นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
ขอแสดงความยินดีกับนายธนสิทธิ์ กำลังฤทธิ์
28 ก.ย. 2564
รร.นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2563
28 ก.ย. 2564
รร.นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
ผลการคัดเลือก โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น 4
09 ต.ค. 2564
รร.นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
“วัฒนคุณาธร” ประจำปีงบประมาณ 2564
18 ม.ค. 2565
รร.นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก