OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.

อ่านแล้ว: 1947

ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโนยีเพื่อการเรียนการสอน สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้รับรางวัลเหรียญทอง