ขอแสดงความยินดีกับนายธนสิทธิ์ กำลังฤทธิ์

อ่านแล้ว: 2804

ขอแสดงความยินดีกับนายธนสิทธิ์ กำลังฤทธิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ได้รับรางวัลวัฒนคุณาธร ประเภทเด็กและเยาวชน สาขา ศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม ผู้ทำประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2564