โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก จัดกิจกรรมเนื่องในคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

อ่านแล้ว: 3008

วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นายภัทราวุธ สิมช้า ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ หอประชุมโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก