ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนสอบแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นานาชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ได้ที่ https://imso.obec.go.th/ นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครผ่านโรงเรียนที่ตนศึกษาอยู่

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับมัธยม

อ่านแล้ว: 150

แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรีย.pdf