ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การจัดซื้อครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยม แบบ2 จำนวน 3 รายการ

อ่านแล้ว: 4097

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง_ประจำป.pdf