ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมรื้อถอน จำนวน 5 รายการ ของโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

อ่านแล้ว: 4581

ประกาศขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้าง.pdf