ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี 2567 (เพิ่มเติม)

อ่านแล้ว: 675

ประกาศ_อ.ก.ค.ศ._ฯ_ลว_22_เม.ย.67.pdf