การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

อ่านแล้ว: 700

การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566
การบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย_สังกัด_สพฐ._ปี_พ.ศ._2566.pdf