กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ออนไลน์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ประจำปี ๒๕๖๔

อ่านแล้ว: 2869

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา เชิญชวนผู้สนใจร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้น เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อรับเกียรติเมื่อทำแบบทดสอบมีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐