สหวิทยาเขตแก้งคร้อ คอนสวรรค์ จัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้ายยาเสพติดปีการศึกษา 2564

อ่านแล้ว: 2748

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
นายถวิล มนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ประธานสหวิทยาเขตแก้งคร้อ คอนสวรรค์ จัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564