โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา รับการนิเทศจากคณะกรรมการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ศธจ.ชัยภูมิ

อ่านแล้ว: 2715

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นายถวิล มนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และคณะกรรมการกิจกรรมยุวกาชาดโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา รับการนิเทศจากคณะกรรมการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้การจัดกิจกรรมยุวกาชาดเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตระหนักในความสำคัญของกิจกรรมยุวกาชาดของสถานศึกษา ณ ห้องประชุมช่อคิ้วนาง โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา