สหวิทยาเขตแก้งคร้อคอนสวรรค์ ประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการส่งเสริมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำหรับครู - นักเรียน

อ่านแล้ว: 439

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันพุธที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ นายถวิล มนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ สหวิทยาเขตแก้งคร้อคอนสวรรค์ "โครงการส่งเสริมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำหรับครู - นักเรียน (ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้​สังคมศึกษา​ ศาสนา​ ​และวัฒนธรรม)​ สังกัด สพม.ชัยภูมิ" ณ หอประชุมเฉลิมรัชมงคล พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา