โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอแก้งคร้อ ตรวจ ATK

อ่านแล้ว: 703

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันจันทร์ ที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอแก้งคร้อ ตรวจ ATK สำหรับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา คนขับรถรับส่งนักเรียน และ แม่ค้า ที่ยังไม่รับวัคซีน และนักเรียนและบุคลากร ที่เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัด หลังวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ หอประชุมเฉลิมรัชมงคล พ.ศ.๒๕๖๒