การแข่งขันทักษะวิชาการ โครงการส่งเสริมเวทีวิชาการ สหวิทยาเขตแก้งคร้อคอนสวรรค์

อ่านแล้ว: 695

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 สหวิทยาเขตแก้งคร้อคอนสวรรค์จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ตามโครงการส่งเสริมเวทีวิชาการ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฏชัยภูมิกับสหวิทยาเขตแก้งคร้อคอนสวรรค์ และพิธีเปิดป้ายสหวิทยาเขตแก้งคร้อคอนสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจากนายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมเฉลิมรัชมงคล พ.ศ. 2562 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา