โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จัดกิจกรรมเนื่องในคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

อ่านแล้ว: 1209

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นายถวิล มนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ หอประชุมเฉลิมรัชมงคล พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา