กีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 46 รอบคัดเลือก สหวิทยาเขตแก้งคร้อคอนสวรรค์

อ่านแล้ว: 670

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
สหวิทยาเขตแก้งคร้อคอนสวรรค์ จัดการแข่งกีฬานักเรียนนักศึกษามัธยมศึกษา (กีฬานักเรียนโซนหุบเขา) ครั้งที่ 46 ปีการศึกษา 2564 รอบคัดเลือก สหวิทยาเขตแก้งคร้อคอนสวรรค์ ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2565 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายถวิล มนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ประธานสหวิทยาเขตแก้งคร้อคอนสวรรค์เป็นประธานในพิธีเปิด โดยปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด