โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จัดกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗

อ่านแล้ว: 115

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
 
 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จัดกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดย นายประยูร มังกร ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน เป็นประธานในพิธี นางสาวเนตรทราย สุขนาแซง รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน กล่าวรายงาน พร้อมทั้ง นายศิริชัย อ้อนอุบล รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน ผู้กำกับและลูกเสือ เนตรนารี ทำพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ 
เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี และผู้กำกับ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทาน กำเนิดลูกเสือไทย
 และถวายความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระประมุขของลูกเสือแห่งชาติ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ 
ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา