โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๖๗

อ่านแล้ว: 122

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
 
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ 
ประจำปี ๒๕๖๗ โดยมี นายประยูร มังกร ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวเนตรทราย สุขนาแซง รองผู้อำนวยการ
นายศิริชัย อ้อนอุบล รองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน ร่วมบวงสรวงรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ในวันสุนทรภู่ 
ณ หน้าเสาธง โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา