วันที่ 26 มิถุนายน 2567 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567

อ่านแล้ว: 141

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
 
วันที่ 26 มิถุนายน 2567 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567 
โดยมี นายอำเภอภักดีชุมพล นางสาวอัฉรา อาสาสู้ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายประยูร มังกร ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวเนตรทราย สุขนาแซง รองผู้อำนวยการ นายศิริชัย อ้อนอุบล รองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน 
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก พร้อมกล่าวคำปฏิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด 
และกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้นักเรียนและประชาชนตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดและ
เห็นความสำคัญของการ ต่อต้านยาเสพติด ณ ตลาดห้วยหินฝน อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ