กิจกรรม "วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ" ประจำปีการศึกษา 2567

อ่านแล้ว: 137

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเทพสถิตวิทยา จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยท่าน ดร.สิมาพร ลิ้มไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสถิตวิทยาให้เกียรติเป็นประธานการเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ทั้งนี้กิจกรรมภายในงานได้ดำเนินมาตั้งแต่วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยมีกิจกรรมประกวดและแข่งขัน   
๑.การแข่งขันกิจกรรมคัดลายมืองามตามแบบไทย (คัดลายมือ) ชั้นม.๑-ม.๖   
๒.การแข่งขันกิจกรรมเรียงร้อยถ้อยคำ(เขียนเรียงความ) หัวข้อ "สุนทรภู่ ครูกวีไทย" ชั้นม.๑-๖     
๓.การแข่งขันกิจกรรมตอบปัญหา (แฟนพันธ์แท้สุนทรภู่)   
๔.การแข่งขันกิจกรรม อ่านไพเราะเสนาะจิต (อ่านทำนองเสนาะ)   
๕.การแข่งขันวาดภาพ ผลงานของสุนทรภู่ 
และยังมีกิจกรรมภายในงานมีการแข่งขันประกวดตัวละครในวรรณคดี ระดับชั้นม.๑-๖ รวมถึงการแสดงที่ส่งเสริมเอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทย เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและรักในความเป็นไทย  ณ หอประชุมเทพบดี โรงเรียนเทพสถิตวิทยา