โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ให้การต้อนรับ คณะกรรมการผู้ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

อ่านแล้ว: 178

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
 
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ให้การต้อนรับ คณะกรรมการผู้ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566 โดย นายประทีปแสง พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานการประเมินฯ พร้อมด้วย ดร.นพดล กาญจนางกูร ผอ.รร.หนองบัวแดงวิทยา และ นายประยูร มังกร 
ผอ.ร.ร.ภักดีชุมพลวิทยา คณะกรรมการผู้ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566เป็นระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 
โดยมี นางสาวเนตรทราย สุขนาแซง รองผู้อำนวยการโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา รับการประเมินฯ 
ในครั้งนี้ นายสุรเชษฐ์ ภักดีจิตร ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ นายถาวร นาคคำ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ บุคลากร สพม.ชัยภูมิ 
ผู้ติดตามคณะกรรมการฯ เข้าร่วมให้กำลังใจ คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร ทางการศึกษา และนักเรียน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จังหวัดชัยภูมิ