ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันต่อคำศัพท์และสมการซูโดกุ ระดับประเทศ

อ่านแล้ว: 145

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก โดยการนำเสนอของ นายภัทราวุธ สิมช้า ผู้อำนวยการโรงเรียนและนายภิรวัฒน์ นะรีรัมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกพร้อมคณะผู้บริหารคณะครู โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันต่อคำศัพท์และสมการซูโดกุ ระดับประเทศ เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2567 ณ โรบินสันไลฟ์สไตล์ จังหวัดชัยภูมิ โดยได้รับรางวัลดังนี้ วิชาภาษาอังกฤษ ได้รับ รางวัล 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง วิชาภาษาไทย 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง การต่อสมการคณิตศาสตร์ ม.ต้น ได้รับรางวัล
1 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง