วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ การแข่งขันกีฬาประเพณีภักดี-เจียงทอง ครั้งที่ ๑๖ ณ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา

อ่านแล้ว: 231

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
 
วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ นายประยูร มังกร ผอ.โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา พร้อมด้วยผู้บริหารคณะครู ร่วมกันทำพิธีเปิดร้านกาแฟภูโอบคอฟฟี่ 
และจัดการการแข่งขันกีฬาประเพณีภักดี-เจียงทอง ครั้งที่ ๑๖ ณ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา โดยมี ดร.พัฒนรินทร์ จันทะรัตน์ รองผอ.สพม.ชัยภูมิ
เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมกิจกรรม (MOU) ลงนามข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนาส่งเสริมการศึกษาของทั้งสองโรงเรียน และมี
นายประทีปแสง พลรักษา รองผอ.สพม.ชัยภูมิ นายไพศาส ที่รัก ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ นายมหันต์ เวธไธสง รองศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ 
นายสุรเชษฐ์ ภักดีจิตร ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษสพม.ชัยภูมิ และผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาชัยภูมิเขต ๑ และแขกผู้มีเกียรติร่วมกิจกรรมการแข่งขัน มีการแข่งขันกีฬา ๓ ชนิดกีฬาได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล 
และเซปักตะกร้อ ร.ร.ภักดีชุมพลวิทยาได้ถ้วยรวมกีฬา ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานของนักกีฬาและกองเชียร์
สร้างความสัมพันธ์อันดีของบุคลากรทั้งสองโรงเรียน