ขอเชิญชวนศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล​ ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแข่งขันการออกแบบตราสัญลักษณ์ (L0GO) เนื่องในโอกาสครบรอบ "125 ปี ชัยภูมิภักดีชุมพล"

อ่านแล้ว: 111

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ขอเชิญชวนศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล​ ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแข่งขันการออกแบบตราสัญลักษณ์ (L0GO)
เนื่องในโอกาสครบรอบ "125 ปี ชัยภูมิภักดีชุมพล" ชิงเงินรางวัลและโล่รางวัล รวมมูลค่ากว่า 3,000 บาท
          รางวัลชนะเลิศ - เงินรางวัล 2,000 บาทพร้อมโล่รางวัล
          รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัลๆ ละ 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
**ทุกผลงานที่ส่งเข้าร่วมจะได้รับเกียรติบัตรทุกคน
**เกณฑ์การแข่งขัน