วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ผู้บริหาร คณะครูบุคลากร คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ นักเรียน โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา เข้าร่วม กิจกรรม “เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ

อ่านแล้ว: 184

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
 
วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ผู้บริหาร คณะครูบุคลากร คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ นักเรียน โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา เข้าร่วม กิจกรรม “เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม