กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) C.B. ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด wow wow wow

อ่านแล้ว: 137

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันอังคาร ที่ 4 มิถุนายน 2567 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ได้จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tabacco Day) รณรงค์เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงโทษและอันตรายของบุหรี่ โดยมีการแสดงของสภานักเรียน ในหัวข้อ " C.B. ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด wow wow wow " ซึ่งคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2567 คือ "ร่วมปกป้องเด็กและเยาวชน จากบุหรี่ไฟฟ้า" โดยมีนายกีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม